نقاله نواری

Pully Drum

در این سیستم، انتقال مواد از طریق حرکت تسمه لاستیکی Belt بروی غلطک های Pulley Drum صورت می پذیرد. از این سیستم برای انتقال مواد اولیه در مسافت های طولانی استفاده میگردد .

Table : Pully Drum

Idler

برای تحمل بارهای جانبی و جلوگیری از انحراف تسمه Belt، از مجموعه Idler استفاده میگردد.
این رولر ها موسوم به رولیک مطابق استاندارد DIN 15207 و شامل رولیک های رفت، برگشت و راهنما می باشد.

Table : Idler Roller