الواتور

سیستم

در این سیستم ، انتقال مواد به صورت عمودی بوده و مواد از طریق سبد های فلزی موسوم به Elevator Bucket ، متصل شده به لینک های زنجیر، منتقل میشود . در این سیستم راستای نیروی های جانبی بر راستای گامی زنجیر منطبق بوده و تنش های وارده به زنجیر در بیشترین حد خود را می باشد .

مزایا :

سهولت در تعمیر و نگهداری
سهولت در مونتاژ و تعویض قطعات
عمر مفید بالا نسبت به سیستم های الواتور با زنجیر حلقوی
امکان افزایش تعداد باکت ها بدون دمونتاژ زنجیر

 

مشخصات:

ظرفیت انتقال مواد بیش از3000 متر مکعب بر ساعت

افزایش ارتفاع تا 90 متر

استحکام نهایی زنجیر در حدود 400KN تا 2450KN

غلطک متحرک چند تیکه ، افزایش عمر مجموعه محرک

طراحی بر اساس اجزای استاندارد

مواد اولیه با استحکام بالا