سیستم پن

System

در این سیستم، انتقال مواد در دو حالت افقی و شیبدار بوده و از طریق حرکت سبد های فلزی موسوم به Pan/Bucket متصل شده به زنجیر و چرخش چرخدنده های محرک و متحرک می باشد. از مهم ترین طرح های نقاله زنجیری پن میتوان به طرح باند آموند و بویمر اشاره کرد .

مزایا:
سیستم بهینه و قابل اعتماد
کاهش زمان مونتاژ
سهولت و ارزان بودن تعمیر و نگهداری
عمر مفید بالا

مشخصات :
3000 m3/h ظرفیت انتقال مواد بیش از
انتقال مواد شیبدار تا 45°
انتقال مواد تا ارتفاع 78m
KN 3000 KN تا KN 290 KN استحکام نهایی زنجیر در حدود
700 C° قابلیت کارکرد تا دمای
مواد اولیه با استحکام بالا