نقاله زنجیری کاربرد عمومی

Chain Conveyor

این زنجیر ها  برای کاربرد عمومی جهت انتقال مواد و قطعات در خطوط تولید اتوماسیون شده، برای صنایعی از قبیل خودروسازی ، سیمان ، فولاد، سیلیس ، فروآلیاژ ، گچ و ساید مواد معدنی کاربرد دارد .

Table: General Chain Conveyor - GC Type